Forløb

UDDANNELSESFORLØB


Fleksibilitet og effektiv tidsanvendelse!

10 effektive moduler


Det er især fleksibiliteten og den hensigtsmæssige tidsanvendelse, der er styrken i HUMAN LEADERSHIP.

 

Gennemførelsen ser overordnet således ud:

  • 4 timers intensiv undervisning og fletværk 1 gang om måneden i 10 måneder (der er ingen

undervisning i juli og december).

  • Du skal påregne noget hjemmearbejde mellem modulerne.
  • Alle moduler gennemføres efter en veltilrettelagt kursusplan – hver gang!
  • Kursus- og Inspirationsmateriale tilgængeligt online umiddelbart efter modul.
  • Morgenmoduler gennemføres fra kl. 08:00-12:00.
  • Eftermiddagsmoduler gennemføres fra kl. 12:30-16:30.
  • Derudover kan vi tilrettelægge individuelle tidspunkter for "lukkede hold".

 

 

MODULERNE


Kort beskrivelse af modulernes indhold

Modul 1


"Ledelse er kommunikation, & effektiv ledelse opnås gennem effektiv kommunikation"

Hvordan du påvirker meninger, billeder og historier hos dine medarbejdere.

Hvordan vi altid forsøger, at danne mening af de informationer vi modtager.

At påvirke til bedst mulige tanker og adfærd blandt dine medarbejdere via effektiv kommunikation.

 

Modul 2


"Dit personlige lederskab"

Medarbejdernes og organisationens meningsdannelse.

Grundlæggende aspekter for kommunikation og adfærd.

Egen kommunikation og dybere forståelse.

 

Modul 3


"Invester dig selv i dit lederskab"

Lederskab med gennemslagskraft og et ledelsesperspektiv.

Den gode rollemodel der evner at vise vejen for medarbejderne.

Grundlæggende forudsætninger for at kunne skabe, og støtte forandringer.

 

Modul 4


"Lederskab af individer"

Det eneste du kan lede, er mennesker.

At møde den enkelte medarbejder.

Skabelse af god kemi og lydhørhed i din kommunikation.

 

Modul 5


"Lederskab af TEAM - Together Everyone Achieves More"

Maximal udbytte med konkrete formål, mål, strukturer og konsensus.

TEAM building, TEAM training og TEAM innovation.

Grundlæggende elementer for arbejdet med TEAM.

Modul 6


"Målrettet feedback"

Feedback og feedforward.

Værktøjer til at skabe performance og resultater i organisationen.

Indblik i hvorledes feedback og feedforward, kan bruges i udviklingen af medarbejdere og egen adfærd, i et effektivt fremadrettet perspektiv.

 

Modul 7


"Vilje og evne til indsats"

Bevidst om egne evner og vilje i rollen som leder.

Afstemme egne forventninger og ønsker jf. ledelsesopgaverne.

Indsigt i egne motivationskilder i rollen som leder.

 

Modul 8


"Energi i tiden"

Tid til rådighed og forrentning af tiden i døgnet.

Personlig planlægning og udbytte af den tid vi forbruger.

Tid nok, eller energi til den tid du har.

 

Modul 9


"Fra lederskab til kultur"

Virksomhedens brandværdi og historie.

Adfærd som understøtter virksomhedens retning og holdninger.

At sikre et godt og samhørigt arbejdsfællesskab.

 

Modul 10


"Dit lederskab fremadrettet".

Opsummering og planer for den nærmeste fremtid.

Klarlægning af dine evner og dine udfordringer.

Definition på hvad der for dig, skaber både trivsel og stress.


Udover de færdigheder og kompetencer du får tilført, vil resultatet af en gennemført uddannelse være, at du har udarbejdet en personlig plan for dit fremtidige lederskab, og du får tydelig klarhed omkring den fremtid du går i møde som leder for mennesker!

 

Uddannelsesbeviser uddeles ved afslutning af modul 10.

lederskab.nu samt al indhold på siden administreres af

 

Human Factor IVS

Vesterballevej 5

7000 Fredericia

CVR 39 18 91 78

m: +45 20 90 49 70

 

e: mail@human-factor.dk

w: www.human-factor.dk

 

Copyright 2015 @ John Pagaard - All Rights Reserved

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen, og vi ringer dig op.

 
 

OBS-OBS-OBS - Denne hjemmeside anvender IKKE cookies eller anden registrering af besøgende.